Marconi, Guglielmo

Guglielmo Marconi
Marconi, Guglielmo, talijanski fizičar i elektroinženjer (Griffone, kraj Bologne, 25. IV. 1874 – Rim, 20. VII. 1937). Od 1890. bavio se bežičnom telegrafijom. Konstruirao uređaj kojim se bežično prenosio signal na samo nekoliko kilometara (1895), na 19 km (1897), a 1899. uspostavio je radiovezu između Francuske i Engleske te 1901. između SAD-a (New Foundland) i Europe (Cornwall). Transatlantska bežična telegrafska veza javno je profunkcionirala 1907. Podijelio Nobelovu nagradu za fiziku 1909. s → Karlom Ferdinandom Braunom.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: