Marko Aurelije

Marko Aurelije
Marko Aurelije (Marcus Aurelius Antoninus), rimski car i filozof (Rim, 26. IV. 121 – Beč, ili Sirmium, današnja Srijemska Mitrovica, 17. III. 180). Sin Marka Anija Vera. Konzul (140, 145), tribun (147), suvladar Antonina Pija; car od 161. Vodio ratove s Partima (162–166); zauzeo Armeniju i Mezopotamiju. Porazio plemena Markomana, Kvada i Jaziga; ugušio proturimske ustanke u Britaniji (162), Egiptu (172) i pobunu Avidija Kasija u Siriji (175). Umro tijekom novog rata s Markomanima i Kvadima. Tijekom svojega vladanja proveo brojne reforme, djelovao na sređivanju sudstva i državnih financija, uređenju provincija i vojne granice. Izobražen u retorici i pjesništvu, ljubitelj grčke kulture; na grčkom jeziku napisao filozofsko-moralni spis Razgovori sa samim sobom. Njegov brončani spomenik na rimskom Kapitoliju jedno je od najmonumentalnijih djela rimske antičke skulpture.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: