Markomani

Markomani (lat. Marcomanni, prema germ. Markomannen: ljudi s granice), germ. pleme koje se u vrijeme doseobe naroda sa srednje Labe uselilo na područje oko gornje i srednje Majne, a zatim početkom I. st., pod kraljem Marbodom, na područje Češke. U doba cara Marka Aurelija vode dugogodišnji rat protiv Rimljana (tzv. Markomanski rat, 166–180); nakon pokoravanja služe u rim. postrojbama kao pomoćne jedinice. Poslije IV. st. njihov spomen iščezava iz vrela.