Matera

Matera
Matera, gl. grad istoimene provincije, regija Basilicata, juž. Italija; 57 075 st. Leži u klancu, sz od Taranta. Bila je u sastavu vojvodstva Beneventa i kneževine Salerno; osvajali su je Normani, Aragonežani i Orsini. Stari dio grada nalazi se na padini klanca. Kuće su u špiljama (datira još iz pretpovijesti). Novi dio grada čine modernije građevine. M. je biskupsko središte. Razvijena poljoprivreda. Kamenolom; proizvodnja keramike. Katedrala iz XIII. st., crkve sv. Franje, sv. Ivana Krstitelja i sv. Petra (isklesana u stijeni).