Matisse, Henri

H. Matisse Rif koji sjedi
Matisse, Henri, francuski slikar, grafičar, kipar i oblikovatelj (Cateau-Cambrésis, 31. XII. 1869 – Nica, 3. XI. 1954). Među najznačajnijim ličnostima moderne umjetnosti; ostvario impozantan likovno čist i bogat slikarski opus koji nastavlja francusku slikarsku tradiciju XVIII. i XIX. stoljeća. Učio u atelijeru liberalnoga slikara G. Moreaua; isprva postimpresionist na tragu P. Cézannea i P. Gauguina. Od 1905. glavni predstavnik fovizma; kratko vrijeme pod utjecajem kubizma. Slikao senzualne ženske likove, aktove (odaliske u interijeru), mrtve prirode, interijere, krajolike s juga Francuske i portrete. U posljednjoj fazi radio kolaže oblikujući ih u bizarne ornamentalne, gotovo apstraktne kombinacije. Osim sitne plastike jednostavnih masivnih oblika, radio grafičke listove, keramiku, nacrte za vitraje te scenografiju i kostimografiju za Les Ballets russes S. Djagiljeva. Rafiniranim crtežima ilustrirao mnogobrojna književna djela (Ch. Baudelaire, J. Joyce, S. Mallarmé). U njegovu rodnom mjestu nalazi se Muzej Matisse.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: