Mažuranić, Vladimir

Vladimir Mažuranić
Mažuranić, Vladimir, hrvatski pravnik (Karlovac, 16. X. 1845 – Zagreb, 17. I. 1928). Studirao pravo u Beču i Zagrebu. Odvjetnik u Karlovcu i Ogulinu. Savjetnik za civilna pitanja u okupaciji Bosne 1878–84. Načelnik u Odjelu za pravosuđe Hrvatsko-slavonsko-dalmatinske vlade 1884–98. Predsjednik Banskoga stola u Zagrebu 1898–12; predsjednik JAZU 1918–21. Počasni član Češke i Poljske akademije. Počasni doktor prava Sveučilišta u Zagrebu. Bavio se književnošću i obradom povijesnih tema. Djela: Grof Ivan (drama), 1883; O rječniku pravnog nazivlja hrvatskoga, 1902; Prinosi za hrvatski pravno-povijesni rječnik, I–II, 1908–22.