Mazzura, Šime

Šime Mazzura
Mazzura, Šime, hrv. političar i publicist (Tisno, Murter, 31. X. 1840 – Zagreb, 14. XII. 1918). Doktorirao pravo u Grazu (1871). Kao publicist djelovao isprva u Zadru (Narodni list). U Zagrebu utemeljio Dioničku tiskaru (1871). Jedan od vlasnika lista Obzor u kojem je objavio mnogobrojne polit. uvodnike. Jedan od utemeljitelja (s M. Mrazovićem) Neovisne nar. stranke (1881), zastupnik u Hrv. saboru 1884–87. i 1897–1903. Protivnik polit. načela Riječke rezolucije 1905. Kao odvjetnik branio je u polit. procesima hrv. studente koji su 1895. u Zagrebu spalili mađ. zastavu.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: