Međunarodna agencija za atomsku energiju

Međunarodna agencija za atomsku energiju, logo
Međunarodna agencija za atomsku energiju (engl. International Atomic Energy Agency – IAEA), međunar. organizacija osn. pri UN-u 1957. sa sjedištem u Beču. Razlog osnutka agencije bio je sve veće širenje korištenja nuklearne energije, a njezin zadatak da razvija oblike međunar. suradnje kako bi se nuklearna energija koristila u miroljubive svrhe. Pritom pruža stručnu i tehn. pomoć zemljama koje iskorištavaju atomsku energiju u medicini, poljoprivredi, industriji itd.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: