Medvednica

Medvednica

Medvednica, planinarski dom „Grafičar”
Medvednica (također Zagrebačka gora), planinski masiv u neposrednoj blizini sjevernoga dijela Zagreba; najviši je vrh Sljeme (1033 m). Središnji dijelovi Medvednice izgrađeni su od eruptivnih i metamorfnih (zeleni škriljevci) stijena. Sjevernu stranu izgrađuju sedimentne stijene (vapnenci i dolomiti); podzemni špiljski sustav Veternica (kanali dulji od 6 km). Prosječna godišnja temperatura iznosi 7 °C, a godišnja količina padalina oko 1300 mm. Najveći dio Medvednice obrastao je šumom, u nižim i toplijim dijelovima hrast, grab i pitomi kesten, najveće površine pod bukovim šumama. U vršnoj zoni šume su javora i jasena; na izoliranim područjima zaštićena je vrsta tisa. Na vrhu Medvednice podignut je televizijski toranj (visok 145 m); žičara (izgrađena 1963; nije u funkciji) je spajala južno podnožje s najvišim središnjim područjem. Medvednica se izdvaja kao rekreacijsko područje. Prvi planinarski dom (u ovom dijelu Europe) podignut 1878, danas je hotel Tomislavov dom; još ima 15 planinarskih domova. Na sjevernim padinama skijaški tereni sa skijaškom žičarom i vučnicom. Uređena skijaška staza (2005); natjecanja za muškarce i žene u slalomu. Zapadni dio proglašen je 16. VI. 1981. parkom prirode (neke šume zaštićene su već 1899). Vršni dio proglašen je park-šumom, a mnogi dijelovi proglašeni su spomenicima prirode. U predvorju špilje Veternice arheološko nalazište pretpovijesnoga čovjeka i faune koja je tada tu živjela ili bila ulovljena (120 lubanja špiljskoga medvjeda, lavlja čeljust itd.). Kulturno-povijesni spomenici (Medvedgrad, Sljemenska kapelica). Središnjim dijelom prolazi cesta Zagreb–Stubičke Toplice, a istočnim Kašina–Laz–Marija Bistrica.