Mehmed I. (Çelebi sultan Mehmed)

Mehmed I. (Çelebi sultan Mehmed), osmanski sultan (?, o. 1380 – Edirne, 26. V. 1421). Sin → Bajazida I., otac → Murata II. Nakon očeva poraza u bitki protiv Timura kraj Ankare 1402. i gubitka dijela Carstva, otpočeo je borbu za uspostavu snažne središnje vlasti. U tom razdoblju osmanskog interregnuma od 1402. do 1413. borio se s braćom Sulejmanom i Musom. Potonjega je porazio u bitki kraj sela Çamurlua 1413. te ostao jedini osmanski sultan čija se vlast protezala na Rumeliju i Anadoliju. Godine 1416. skršio ustanak Musina kadije Bedrudina. Iste godine natjerao Vlašku da prihvati vazalni status, a 1417. vršio osvajanja u Albaniji i poduzimao vojne pohode u Ugarskoj. Podignuo znamenitu zelenu mošeju u Bursi.