merovinška umjetnost

merovinška umjetnost, krstionica u Poitiersu, VII. st.

merovinška umjetnost, Fréjus, unutrašnjost krstionice, V. st.

merovinška umjetnost, inicijalna slova iz Sakramentorija iz Gellone, oko 780.

merovinška umjetnost, emajlirani nakit, Fuente de Guarrazar

merovinška umjetnost, konjanik iz Hornhausena, Halle/S, Provinzialmuseum

merovinška umjetnost, inicijalna slova iz Sakramentorija iz Gellone, oko 780.

merovinška umjetnost, kalež iz Gourdona

merovinška umjetnost, vizigotska kruna, Tesoro de Guarrazar
merovinška umjetnost, naziv za umjetnost ranoga sr. vijeka na području franačke države za vladavine dinastije Merovinga od V. do VIII. st.; oslanja se na kasnoant., ranokršć. i biz. umjetnost te umjetnost barbarskih plemena u doba seobe naroda. Od crkv. arhitekture najznačajnije su građevine: bazilika u Vienneu, krstionice u Riezu, Fréjusu i Poitiersu. Kapiteli, sarkofazi, oltarne pregrade i grobne kamene ploče urešene su biljnim i ornamentalnim ukrasom te rijetkim plošnim figuralnim prikazima. Slikarstvo poznajemo samo na minijaturama urešenima fino obojenim zoomorfnim i geometrijskim ornamentom. Visok umj. domet postignut je u primijenjenoj umjetnosti u urešavanju oružja, odjeće, litugijskih predmeta i nakita poglavito tehnikom emajla, zlatnog i srebrenog filigrana (korice Hilderikova mača, zlatni kalež i patena iz Gourdona).