Merton, Robert King

Merton, Robert King, amer. sociolog (Philadelphia, 5. VII. 1910 – NewYork, 23. II. 2003). Prof. na Sveučilištu Columbia 1947–79. i dir. Instituta za primijenjena sociol. istraživanja. Bavio se metodologijom društv. znanosti i razradio model funkcionalne analize kao teorijski model egzaktne deskripcije odnosa između društv. pojava. Istraživao djelovanje puritanske misli na razvoj znanosti po uzoru na M. Webera te odnos moderne birokracije i masovnih komunikacija. Djela: Znanost, tehnika i englesko društvo sedamnaestog stoljeća; Masovno nagovaranje; Na ramenima divova; Društvena teorija i društvena struktura; Teorijska sociologija; Društvena teorija i funkcionalna analiza; Sociologija znanosti.