Bordet, Jules Jean Baptiste Vincent

Bordet, Jules Jean Baptiste Vincent, belgijski imunolog i mikrobiolog (Soignies, 13. VI. 1870 – Bruxelles, 6. IV. 1961). Diplomirao medicinu u Bruxellesu i radio u Pasteurovu institutu u Parizu. Godine 1900. osnovao Pasteurov institut u Bruxellesu. Bavio se imunologijom, bakteriologijom i razvijao serološke dijagnostičke testove. Dokazao bakteriju koja uzrokuje hripavac (poslije po njemu nazvana Bordetella pertusis). Za doprinos imunologiji dobio je Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu 1919.