Meyerhof, Otto

Otto Meyerhof
Meyerhof, Otto, njem. fiziolog (Hannover, 12. IV. 1884 – Philadelphia, 6. X. 1951). Sveuč. prof. u Kielu, istraživač u Institutu “Kaiser Wilhelm” u Berlinu i Institutu za med. istraživanja u Heidelbergu. U SAD-u sveuč. prof. fiziološke kemije u Philadelphiji. Proučavao mehanizam oksidacije u stanicama i metabolizam mliječne kiseline u mišićima. God. 1922. nagrađen je Nobelovom nagradom za fiziologiju ili medicinu.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: