Milton, John

John Milton
Milton, John, engleski pjesnik, dramatičar i esejist (London, 9. XII. 1608 – London, 8. XI. 1674). Sin bilježnika, studirao na Cambridgeu. Nakon pjesničkih početaka u idiličkim poemama (L’Allegro, Il Penseroso) započinje političku karijeru. Kao Cromwellov tajnik pisao mnogobrojne pamflete i rasprave, zagovarao slobodu tiska i opravdanost uspostave republike. Nakon restauracije monarhije vratio se književnosti i napisao ep uzvišena stila Izgubljeni raj (1667), simbolički prikaz borbe dobra i zla, Boga i Sotone. U osnovi kršćanske inspiracije, spjev kombinira antičke i poganske motive, te prikaz ondašnje političke situacije. Godine 1671. objavljuje nastavak u epu Ponovno stečeni raj, također biblijske tematike, s težištem na novozavjetnoj građi. Miltona smatraju, uz Shakespearea, najznačajnijim engleskim pjesnikom. Ostala djela: pastorala Lycidas; spisi O odgoju, O kršćanskom nauku, Povijest Britanije. Sabrana djela objavljena su u 20 svezaka.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: