Miše, Jerolim

J. Miše Borovi u Supetru
Miše, Jerolim, hrvatski slikar i likovni kritičar (Split, 25. IX. 1890 – Split, 14. IX. 1970). Školovao se u Zagrebu i Rimu; profesor na akademijama u Zagrebu i Beogradu. Isprva sklon linearizmu secesije, poglavito na figuralnim kompozicijama i portretima, poslije unutar Grupe trojice (uz → Ljubu Babića i → Vladimira Becića) slika uravnotežene kompozicije i zavičajne krajolike slobodnih kromatskih odnosa (Djevojčica; Borovi u Supetru). Značajne su njegove poetske mrtve prirode prigušena kolorita i portretni crteži (mapa Naši dragi suvremenici). Umjetničke kritike i likovne prikaze objavljivao u časopisima i periodici.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: