Moeris

Moeris (egip. veliki prokop), u starom vijeku, veliko jezero u Egiptu, smješteno u depresiji Faiyuma; vodu je dobivalo iz jednog pritoka Nila. Regulaciju jezera nasipima izvršio je egip. faraon Amenemhet III. Služilo je za natapanje područja Memfisa i Donjeg Egipta. Danas se na dijelu njegove sjeverozap. površine nalazi jezero Birkat Qarun.