Montecuccoli, Raimondo (Raimund von)

Raimondo (Raimund von) Montecuccoli
Montecuccoli, Raimondo (Raimund von), austrijski feldmaršal (dvorac Montecuccolo, blizu Modene, 21. II. 1609 – Linz, 16. X. 1680). Podrijetlom iz talijanske aristokratske obitelji. Vojni reformator i izvanredni vojskovođa, taktika mu se temeljila na fortifikacijama i manevru.  U austrijsku vojsku stupio 1625. i istaknuo se u → Tridesetogodišnjem ratu (1618–48). Od 1633. zapovjednik pukovnije kirasira. U austrijsko-turskom ratu (1633–64) zapovjednik austrijske vojske. Istaknuo se u bitki protiv Osmanlija kraj → Szentgotthárda 1664. Zatim je zapovjednik carske vojske na Rajni koja se često sukobljavala s Francuzima. Napisao Ratničko umijeće.