Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de

Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de
Montesquieu
Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de, francuski politički pisac i pravnik (dvorac La Brède, 18. I. 1689 – Pariz, 10. II. 1755). Vijećnik Suda u Bordeauxu 1714–16, njegov predsjednik 1716–28. Odrekao se sudske karijere i putovao po Austriji, Ugarskoj, Švicarskoj, Nizozemskoj i Engleskoj da bi izučio njihova politička uređenja. U svojem glavnom djelu O duhu zakona… obradio utjecaj povijesnih, religijskih, geografskih, klimatskih i drugih okolnosti na politički ustroj države i kvalitetu zakona koji njome vladaju. Prvi formulirao ideju o trodiobi vlasti u državi na zakonodavnu, izvršnu i sudsku kao temelj građanske demokracije. Zauzeo se i za ustroj dvodomnoga parlamenta po uzoru na Englesku. Njegove ideje poslužile su kao uzor za stvaranje demokratskih ustavnih država, a načelo trodiobe vlasti prvi je put provedeno u ustavu SAD-a 1787. i u Deklaraciji o pravima čovjeka i građanina od 1791. Ostala djela: Perzijska pisma; Razmatranja o uzrocima veličine i propasti Rimljana.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: