Mottelson, Ben Roy

Ben Roy Mottelson
Mottelson, Ben Royameričko-danski fizičar (Chicago, 9. VII. 1926). Doktorirao na Harvardovu sveučilištu. U Kopenhagenu je u 1950-ima s Aageom Bohrom i s hrvatskim fizičarom Gajom Alagom istraživao nuklearnu strukturu i pokazao da atomska jezgra nije sferična. J. Rainwater je predložio ideju deformirane elipsoidne jezgre koja kao cjelina može rotirati i titrati, a njezine se sastavne čestice gibaju neovisno jedna o drugoj. Podijelio Nobelovu nagradu za fiziku 1975. s A. Bohrom i J. Rainwaterom.