Mramorno more

Mramorno more (tur. Marmara Denizi, ant. Propontis), dio Sredozemnoga mora između az. i eur. dijela Turske; 11 470 km2. Najveća dubina 1355 m, prosj. dubina 494 m; slanoća 22‰. Povezan preko Bospora s Crnim morem preko Dardanela s Egejskim morem. Dvije veće otočne skupine: Kizil Adalar (u sjeveroist. dijelu, u blizini Istanbula) i Marmara na Z (najveći otok, 130 km2; od ant. vremena rudnici mramora; odatle naziv mora). Gl. luka: Istanbul (Carigrad); manje luke: Bandirma, Çanakkale, Gemlik, Izmir. Razvijen pom. promet između crnomorskih i egejskih luka.