Mrazović, Matija

Matija Mrazović
Mrazović, Matija, hrvatski političar, pravnik i publicist (Visoko, podno Kalnika, 24. II. 1824 – Zagreb, 13. IX. 1896). Odvjetnik; 1852. pokrenuo stručni časopis Pravnik. Među osnivačima lista Pozor (1860), jedan od prvaka → Narodne stranke, zastupnik u Hrvatskom saboru od 1861, zauzimao se za uređenje odnosa između Hrvatske i Austrije neovisno o hrvatsko-ugarskim odnosima. Utjecao na donošenje ostavke bana → Levina Raucha (1871), kao i na prihvaćanje revizije Hrvatsko-ugarske nagodbe (1872). Godine 1880. jedan od osnivača Neodvisne narodne stranke. Zagrebački gradonačelnik 1879–81.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: