Mulliken, Robert Sanderson

Robert Sanderson Mulliken
Mulliken, Robert Sanderson, amer. fizičar i kemičar (Newburyport, 7. VI. 1896 – Arlington, 31. X. 1986). S F. Hundom postavio molekularno-orbitalnu teoriju kem. veze. Nobelova nagrada za kemiju (1966) za tumačenje kem. veza s pomoću teorije molekularnih orbitala.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: