Munch, Edvard

E. Munch Ples, Oslo, Nacionalna galerija
Munch, Edvard, norveški slikar i grafičar (Løten, 12. XII. 1863 – Ekely/Oslo, 23. I. 1944). Jedan od začetnika ekspresionističkoga likovnog izraza. Među najutjecajnijim ličnostima moderne umjetnosti. Isprva slikao u duhu naturalizma norveškoga slikarstva i francuskoga postimpresionizma. Inspiriran pesimizmom, misticizmom i erotizmom u europskoj književnosti s kraja XIX. stoljeća, poglavito skandinavskoj (H. Ibsen, A. Strindberg), i teretom vlastitoga traumatiziranog djetinjstva, sklon morbidnim motivima (patnja, bolest, samoća, smrt, gorčina i egzaltirana erotika). U ulju, a osobito grafici (bakropis, litografija i drvorez), osebujnim stilom opora naturalizma, simbolizma i halucinantnih vizija ostvario djela ekspresivne snage. Glavno djelo Friz života – poema o životu, ljubavi i smrti u trima verzijama (od kojih su najznačajnije slike: Strah, Poljubac, Djevojka i smrt, Krik). U krajolicima transformirao realnost u viziju (Djevojke na mostu), a u nizu portreta dao ekspresivne, snažno karakterizirane fizionomije (S. Mallarmé, S. Przybyszewski). U auli Sveučilišta u Oslu nalazi se simboličan ciklus monumentalnih slika u kojem ističe pozitivne snage prirode, znanosti i povijesti. U Oslu je Muzej Edvarda Muncha. Snažno utjecao na slikarstvo skandinavskih zemalja i Njemačke.