Muncimir (Mucimir, Mutimir)

Muncimir, zabat s imenom kneza Muncimira iz Uzdolja kraj Knina, Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
Muncimir (Mucimir, Mutimir), hrv. knez. Sin kneza Trpimira, nasljednik kneza Branimira. Vladao od o. 892–910. Njegovo je ime zabilježeno na kamenoj oltarnoj pregradi u Uzdolju na Kosovu polju kraj Knina (895). U ispravi kojom presuđuje u korist splitskoga nadbiskupa Petra II. u njegovu sporu s ninskim biskupom Aldefredom glede vlasništva nad crkvom sv. Jurja u Putalju, izrijekom se naziva Chroatorum dux.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: