Mussolini, Benito

Benito Mussolini
Mussolini, Benito, talijanski političar i fašistički vođa (Dovia di Predappio, 29. VII. 1883 – Giulino di Mezzegra, Como, 28. IV. 1945). Učitelj. Ispočetka član Socijalističke stranke. Urednik socijalističkoga lista Avanti! Razišao se sa socijalistima zbog odnosa prema I. svjetskom ratu i pokrenuo list Popolo d’Italia 1914. Dragovoljac u I. svjetskom ratu 1915. Zastupao i širio nacionalističke i imperijalističke ideje te nakon rata osnovao 23. III. 1919. u Milanu pokret Fasci di Combattimento (od 1921. stranka Partito Nazionale Fascista). Inscenirao uz kraljevu potporu marš na Rim 1922. i od njega dobio mandat za sastav vlade. Nakon ubojstva socijalističkoga političara Giacoma Matteottija, Mussolini uvodi 1925. totalitarnu vlast, raspušta parlament i uvodi diktaturu. Napao i anektirao Etiopiju 1935–36, ratovao na strani Franca u Španjolskoj 1936–39. Uspostavio osovinu Rim–Berlin s Hitlerom 1936. i napao Albaniju 1939. Ušao u rat na strani Hitlera 1940. i napao Grčku, a potom 1941. i Jugoslaviju, instalirao marionetsku ustašku vlast u Hrvatskoj i anektirao hrvatsku obalu i Dalmaciju. Nakon iskrcaja saveznika u Italiji 1943. svrgnulo ga je Veliko fašističko vijeće, a kralj ga je dao uhititi. Nijemci su ga izbavili i postavili na čelo marionetske Republike Salò (mjesto na jezeru Garda). Kad su talijanski partizani slomili njemački otpor na sjeveru, Mussolini je pokušao bježati, ali je 27. travnja uhvaćen i idućeg dana strijeljan. S njim je smaknuta i njegova ljubavnica Clara Petacci, a njihova su tijela prevezena u Milano i izložena javnosti obješena za noge.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: