mutiranje

mutiranje (lat. preko njem.), pomicanje govornoga glasa prema nižem tonalnom području. Promjene u obliku grkljana i glasiljki, koje nastaju u pubertetu, spuštaju glas za jednu oktavu u dječaka i za jednu tercu u djevojčica.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: