Nagasaki

Nagasaki
Nagasaki, gl. grad istoimene prefekture i luka na zap. obali otoka Kyűshűa, Japan, na ušću Urakamija u zaljev Nagasaki; 410 200 st. Industr. središte; brodogradnja, metalurgija, elektrotehn. ind., proizvodnja zrakoplovnih motora. Ribarstvo. U blizini manja ležišta ugljena. Prom. čvorište. Međunar. zračna luka. Važno turist. središte. Brojni kult.-pov. spomenici; budistički hram Sofuku (1629) lijep je primjer arhitekture kin. dinastije Ming. Park mira uz Urakami, s rimokat. katedralom (1959, zamijenila izvornu iz 1914, razorenu u bombardiranju u II. svj. ratu). Rimokat. crkva u got. stilu (1864). Sveučilište (1949). Kuća brit. trgovca Glovera iz XIX. st. smatra se mjestom zbivanja Puccinijeve opere Madame Butterfly. N. je bio druga jap. luka (nakon luke Hirado) otvorena za stranu trgovinu i jedina koja je ostala otvorena za šogunata Tokugawa (1639–1859). Nakon potpunog otvaranja Japana N. je postao gl. trg. luka. Bio je vodeća istočnoaz. luka za ugljen i služio kao zimska luka za rus. arktičku flotu do 1903. Poč. XX. st. postao je gl. brodogradilišno središte. Amerikanci su 9. VIII. 1945. na grad bacili atomsku bombu. Poginulo je 36 000, a ozlijeđeno o. 40 000 ljudi.