Nadar

Nadar Victor Hugo, 1878.
Nadar (pravim imenom i prezimenom Gaspard-Félix Tournachon), francuski karikaturist, umjetnički fotograf i pisac (Pariz, 6. IV. 1820 – Pariz, 21. III. 1910). Objavljivao karikature u Le Charivariju, pokrenuo Revue comique 1849. Najznačajniji pionir umjetničke fotografije, osobito plodan portretist. Izradio veliki balon iz kojega je snimao panorame gradova i krajolike. Upotrebljavao je i umjetnu rasvjetu. Zagovornik impresionista (u njegovu atelijeru održana je 1874. njihova prva izložba). Među ostalim napisao knjigu Kada sam bio fotograf. 

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: