Nádasdy, Ferenc III. (Franjo)

Ferenc III. (Franjo) Nádasdy
Nádasdy, Ferenc III. (Franjo), ugarski političar (Čahtice, Slovačka, 14. I. 1625 – Beč, 30. IV. 1671). Najbogatiji i po političkoj moći najutjecajniji ugarski velikaš svojega doba. Glavninu posjeda imao u Transdanubiji. Obnašao mnogobrojne visoke državne i dvorske dužnosti (župan u više županija, dvorski komornik 1646, dvorski sudac 1664. i dr.). Aktivno sudjelovao u protuhabsburškoj uroti hrvatskih i ugarskih velikaša (→ Zrinsko-Frankapanska urota), smaknut kao i ostali čelnici urote. Objavio zbirku zakona; pisao i književna djela (Basiliographica Hungarica).