nafta

nafta, rafinerija nafte u Urinju

nafta, naftna platforma
nafta (grč. iz perz.), sirovo zemno (kameno) ulje, žuta do tamnosmeđa tekućina ugl. lakša od vode, iako specifična težina može jako varirati. Sastoji se od smjese ugljikovodika uz neznatne primjese drugih spojeva. Nastala je složenim geol. procesima iz različitih biljnih i životinjskih organizama, a dobiva se bušenjem iz naftonosnih, ugl. sedimentnih stijena, u kojima se nalazi pod pritiskom u tzv. pornom prostoru. Za akumuliranje n. potrebne su povoljne geol. strukture u kojima dolaze stijene kolektori n. i stijene izolatori. Preradom n. dobivaju se mnogobrojni derivati koji imaju široku primjenu u ind. i svakodnevnom životu (benzin, kerozin, plinsko ulje, maziva ulja, parafin, vazelin i dr.).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: