Naser, Gamal Abdel

Gamal Abdel Naser
Naser, Gamal Abdel, egipatski časnik i državnik (Aleksandrija, 15. I. 1918 – Kairo, 28. IX. 1970). Ratovao u Arapsko-izraelskom ratu 1948–49. i uzdignuo se do pukovničkog čina. Vođa Pokreta slobodnih časnika, s generalom → Nagibom organizirao vojni udar i svrgnuo kralja Faruka I. 1952. Potom svrgnuo i Nagiba 1954. Predsjednik republike 1954–70. Njegova odluka o nacionalizaciji Sueskoga kanala dovela je do napada Izraela, Francuske i Velike Britanije 1956. Od 1958. oslanjao se na sovjetsku vojnu i ekonomsku pomoć. Sa Sirijom osnovao Ujedinjenu Arapsku Republiku (UAR, 1958–61). Poticao panarapski nacionalizam i palestinsku gerilu protiv Izraela. Poražen u desetodnevnom arapsko-izraelskom ratu 1967. Uz → Josipa Broza Tita i → Džavaharlala Nehrua jedan od prvih vođa pokreta nesvrstanosti.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: