Nausikaja

Nausikaja, Nausikaja i Odisej, detalj grčke vaze
Nausikaja, (grč. Nausikáa), lijepa i plemenita kći feačkoga kralja Alkinoja koja je na obali pronašla iscrpljenog Odiseja nakon njegova brodoloma. Njezin je lik obradio još Sofoklo u izgubljenoj tragediji, zatim i Goethe i dr. Po jednima, poslije se udala za Odisejeva sina Telemaha, a ima i nagađanja da je njezin lik maštarija jedne sicilijanske princeze, moguće autorice Odiseje kao romantičnog “ženskog” epa, nasuprot ratničkoj Homerovoj Ilijadi.