Navajo

Navajo, keramička zdjela

Navajo, prekrivač

Navajo, plesač
Navajo, također Navaho, sjevernoamer. Indijanci iz Arizone, New Mexica, Colorada i Utaha. S 200 tis. pripadnika danas najbrojnije indijansko pleme Sjev. Amerike. Jezično pripadaju skupini Atapaska. Njihov jezik spada u por. nadene. Nekoć skupljači plodina, u XIII. st. doselili sa sjevera i došli pod snažan utjecaj Indijanaca Puebla. Od Španjolaca preuzeli uzgoj konja, goveda i ovaca. Poznati su kao vrsni tkalci (vuneni pokrivači i prostirke), lončari i izrađivači srebrenog nakita. Na poč. 1860-ih doživjeli težak poraz u borbama s vojskom SAD-a, pa je 8000 preživjelih N. preseljeno 1869. u rezervat. Danas se bave ovčarstvom i dobivaju najamninu za iskorištavanje naftnih i plinskih nalazišta na svojem području.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: