neoimpresionizam

neoimpresionizam, slikarski smjer kasne faze → impresionizma. Razvio se u Francuskoj potkraj XIX. stoljeća i proširio po zapadnoj Europi. Slikari su na znanstvenim načelima rastavili lokalne tonove na čiste boje koje su u sitnim mrljama, odnosno točkicama, nanosili na podlogu (odatle i nazivi → divizionizam i poentilizam). Glavni predstavnici: G. Seurat i P. Signac (teoretičar smjera).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: