Neretvani (Neretljani)

Neretvani (Neretljani), hrv. pleme; u VII. st. naselili priobalje između Neretve i Cetine i susjedne otoke (Brač, Hvar, Korčula, Mljet). Tijekom prvih stoljeća opstojnosti imaju samosvojan razvoj. Slovili kao umješni gusari i nepremostiva prepreka mlet. prevlasti na ovom dijelu Jadrana. God. 840. neretvanski knez Diudit nanio je težak poraz mlet. mornarici. U vrijeme hrv. kneza Domagoja postoji i bliska suradnja između hrv. i neretvanskih gusara. U bitki kraj Makarske 887. teško je poražena mornarica mlet. dužda Pietra Candiana, koji je tom prilikom i poginuo. U vrijeme slabljenja Hrv. kraljevstva obnovljeni su mlet.-neretvanski sukobi, a nakon višestrukih neuspjelih pokušaja, Mlečani su sred. X. st. prisiljeni sklopiti mir i plaćati godišnji danak za slobodan prolaz Jadranom. Od XII. st., u drugačijim drž.-polit. okolnostima, N. se javljaju ponovno kao gusari pod imenom Kačića i Omišana.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: