nesvrstanost ili nesvrstavanje

nesvrstanost ili nesvrstavanje, delegacija šefova država sudionica Beogradske konferencije, rujan 1961.
nesvrstanost ili nesvrstavanje, ideologija i pokret zemalja koje nisu bile svrstane ni u jedan od dvaju vojno-političkih blokova u svijetu (NATO i Varšavski pakt). Osnivačka konferencija održana je u Beogradu 1961. Glavni inicijatori bili su jugoslavenski predsjednik Josip Broz Tito, egipatski predsjednik Gamal Abdel Naser i indijski premijer Džavaharlal Nehru. Osnovna načela nesvrstanosti sadržana su u zaključcima Bandunške konferencije iz 1955. i obuhvaćaju: politiku neovisnosti na principima miroljubive i aktivne koegzistencije, podršku borbi za nacionalno oslobođenje, nepripadanje multilateralnim paktovima velikih sila, nesudjelovanje u vojnim savezima u kontekstu sukoba velikih sila, i neustupanje svojeg teritorija za vojne baze velikih sila. Nakon raspuštanja Varšavskoga pakta 1989. pokret nesvrstanosti gubi na značenju, a Hrvatska je zemlja promatrač.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: