Nikola Kuzanski

Nikola Kuzanski
Nikola Kuzanski (njem. Nikolaus von Kues, lat. Nicolaus Cusanus), njem. filozof i teolog (Kues, lat. Cusa, kraj Triera, 1401 – Todi, Umbrija, 11. VIII. 1464). Sudjelovao na Baselskom saboru (1431) i u raznim diplomatskim misijama; kardinal od 1448. U filozofiji i teologiji bavio se problemom jednoga i mnoštvenog, jedinstva i različitosti. Analogno Božjoj beskonačnosti, svijet je prostorno i vremenski beskonačan, vječno jedinstvo koje se pojavljuje u mnoštvu suprotnosti. Savršeno jedinstvo suprotnosti vidi u Kristovu utjelovljenju. Čovjek je također jedinstvo suprotnosti duha i tijela. Zauzimao se za zbližavanje Ist. i Zap. Crkve. Prepoznavao je srodnost kršć. sakramenata i obreda nekršćanskih religija. Utjecao na kršć. humaniste XV. i XVI. st. Gl. djela: O katoličkoj slozi; O učenom neznanju; O skrivenom Bogu; O vjerskom miru; O jednakom; O igri kugle.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: