Nikšićko polje

Nikšićko polje, polje u kršu, Crna Gora; obuhvaća 48 km2. Leži na 622 do 690 metara apsolutne visine između vapnenačkih planina visine oko 1200 m; pruža se u smjeru sjeverozapad–jugoistok u dužini od 18 km; široko 14 km. Poljem protječu rijeke Zeta, Moštanica i Gračanica. Kameni mostovi iz različitih razdoblja (Carev most, most preko Moštanice, stari željeznički most). Klima je razmjerno blaga. Vrlo plodno i gusto naseljeno. Kulturno i gospodarsko središte → Nikšić