nitratna kiselina

nitratna kiselina (dušična kiselina), HNO3, jedna od najjačih mineralnih kiselina. Bezbojna tekućina koja se na zraku dimi, a na svjetlu postaje žuta te se raspada stvarajući dušični dioksid (NO2). Jedan od najvažnijih anorg. spojeva. Otapa gotovo sve kovine, osim zlata, platine i iridija, stvarajući nitrate. Jako oksidacijsko sredstvo pa se upotrebljava u mnogim kem. operacijama. Dobiva se iz čilske salitre djelovanjem sulfatne kiseline (nitratni postupak). Može se dobiti spajanjem atmosferskog dušika i kisika u el. luku. Kao smjesa sa sulfatnom kiselinom upotrebljava se za nitriranje org. tvari, tj. za priređivanje spojeva koji služe u proizvodnji plastičnih masa, boja, eksploziva i spojeva važnih u poljodjelstvu.