Normandija

Normandija, pov.-geogr. regija na S Francuske, uz kanal La Manche. Obuhvaća današnje regije Donju N. (dep. Manche, Calvados i Orne) i Gornju N. (dep. Eure i Seine-Maritime). Važnije rijeke Seine i Eure. Stočarstvo, ratarstvo. Ribarstvo. Brodogradnja, rafinerije nafte; tekst. i prehr. ind. Turizam. Važnija naselja: Rouen, Cherbourg i Le Havre. Mnogobrojni festivali (poznati folklorni u Gisorsu). Kao posebna upr. jedinica (vojvodstvo) nastaje 911. ugovorom u Saint-Clair-sur-Epteu između normanskog vojvode Rolona i zapadnofranačkoga kralja Karla III. Glupog. Nakon što je normandijski vojvoda Vilim II. Kopile zauzeo Englesku (1066), položaj normandijskog vojvode uz manje prekide obnašaju engl. kraljevi do 1204, kada je od engl. kralja Ivana Bez Zemlje preotima franc. kralj Luj VII. God. 1259. engl. kralj Henrik III. i formalno se odrekao svojih presezanja na Normandiju ugovorom u Parizu. Poč. XV. st. Englezi su tijekom Stogodišnjeg rata ponovno zauzeli vojvodstvo, ali su ga 1450. prisiljeni vratiti Francuskoj nakon poraza kraj Formignyja. God. 1468. kralj Luj XI. proglasio je nedjeljivost Normandije od franc. krune te se otada njome upravlja kao kralj. provincijom. Jedno od središta franc. hugenota u XVI. i XVII. st. God. 1791. Franc. revoluc. vlada podijelila ju je na dep. Manche, Calvados, Orne, Eure i Seine-Inférieure (danas Seine-Maritime), a ta adm. podjela i danas je na snazi. Tijekom II. svj. rata N. je poprište jedne od najvećih bitaka i pom.-desantnih operacija u povijesti uopće (tzv. desant na Normandiju, operacija Overlord ili Dan D) savezničkih snaga (6. VI. 1944), kojom je započelo potiskivanje njem. postrojba iz Francuske i otvaranje tzv. Zap. fronte.