Nova Engleska

Nova Engleska (engl. New England), regija na SI SAD-a; uključuje sav. države Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island i Connecticut. Regiji je dao ime kapetan John Smith, koji je istraživao obalu 1614. Engl. puritanci počinju naseljavati ovo područje 1620. brodom Mayflower. Osnivaju se prve visokoobrazovne ustanove u SAD-u, Harvard (1636) i Yale (1701). U XVIII. st. postaje žarište revolucije za osamostaljenje od Velike Britanije. Jedna od najrazvijenijih regija SAD-a.