Exxon Valdez

Exxon Valdez, tanker kompanije Exxon koji je ukrcao 1,26 mil. barela sirove nafte u Valdezu, na juž. kraju Aljaskog naftovoda, i nasukao se 24. III. 1989. izlivši 240 000 barela nafte u more tjesnaca Prince William Sound. Onečišćeno je o. 1800 km obale zaljeva, stradalo je neznano mnoštvo različitih životinja; pomor ptica procjenjuje se na o. 250 000, a morskih sisavaca na o. 3000. Kompanija je platila novčanu kaznu od 125 mil. USD i naloženo joj je da tijekom 10 god. isplati vladama Aljaske i SAD-a 900 mil. USD za naknadu ekol. štete počinjene obali Aljaske.