nuklearno oružje

nuklearno oružje, eksplozija nuklearne bombe, ispitivanje 1954.
nuklearno oružje, oružje čije se djelovanje temelji na energiji lančanih reakcija fisije nuklearnog eksploziva. Zajedničko ime za sve vrste oružja čiji su učinci: velika razorna snaga, visoka toplina i radioaktivno zračenje. Namijenjeno je za uništavanje žive sile, tehnike i objekata. Snaga se mjeri u kilotonama. Vrste n. o.: fisijsko (u užem smislu) i fuzijsko (termonuklearno, npr. hidrogenska ili vodikova bomba), te tzv. neutronska bomba, kod koje se u prvoj minuti nakon eksplozije oslobađa više od 50% energije u obliku ionizirajućeg zračenja čime je radioaktivnost znatno smanjena. Prema namjeni dijeli se na taktičko, operativno i strategijsko. Prvo n. o. razvijeno je u SAD-u u II. svj. ratu. Isprobano je 16. III. 1945. u Alamagordu u SAD-u, a bojno uporabljeno iste godine u ratu protiv Japana bacanjem atomskih bombi na gradove Hirošimu (6. VIII.) i Nagasaki (9. VIII.).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: