Nürnberški proces

Nürnberški proces
Nürnberški proces, sudski proces u njemačkom gradu Nürnbergu od 20. XI. 1945. do 1. X. 1946, u kojem se sudilo vođama Trećega Reicha za zločine protiv mira, čovječnosti, neovisnosti i slobode naroda i za teška kršenja ratnoga prava i ubojstva milijuna ljudi tijekom II. svjetskoga rata. Odluka o uspostavi međunarodnog suda donesena je na konferenciji velikih sila u Potsdamu 2. VIII. 1945. Na osnovi sporazuma u Londonu od 8. VIII. 1945. ustanovljen je Međunarodni vojni sud, a posebnim aneksom donesen je i njegov statut. Svaka od četiriju sila imenovala je po jednoga suca i njegova zamjenika, kao i tužitelja. Presudom od 1. X. 1946. osuđeno je 12 ratnih zločinaca na smrtnu kaznu vješanjem, 3 na doživotni zatvor, 4 na vremenske kazne od 10 do 20 godina, a 3 su oslobođena optužbe. Glavni optuženik → H. Göring počinio je samoubojstvo u zatvoru.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: