nutrija, barska

nutrija, barska, Myocastor coypus
nutrija, barska (španj.; Myocastor coypus), glodavac iz por. dabrića (Myocastoridae). Zdepasta tijela, obrasla dugom grubom smeđom dlakom, dužine 50 cm (bez gola repa koji je dug 35 cm). Na stražnjim nogama ima plivaću kožicu. Svoju podzemnu nastambu jakim pandžama iskopa u obalama rijeka; hrani se vodenim biljem. Živi uz vode Juž. Amerike, ali je unesena i u druge krajeve. Love je i uzgajaju zbog skupocjena krzna.