nužna obrana

nužna obrana (lat. tutela inculpata), u kaznenom pravu, obrana koja je potrebna da počinitelj od sebe ili nekoga drugog odbije protupravni napad; također i razlog isključenja protupravnosti djelovanja počinitelja, koji je u obrani otklonio opasnost po sebe ili drugoga. Opravdava se načelom samozaštite, po kojem nitko nije dužan trpjeti povredu svojega fiz. integriteta, a priznavanjem prava na n. o. osigurava se prevlast prava nad nepravom. U n. o. najčešće se štite život i tjelesni integritet, a rjeđe sloboda i imovina.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: