Nyerere, Julius Kambarage

Julius Kambarage Nyerere
Nyerere, Julius Kambarage, tanzanijski političar (Butiama, 14. III. 1922 – London, 14. X. 1999). Studirao povijest i ekonomiju u Edinburghu 1945–52. Osnovao Afr. nac. uniju Tanganjike (TANU) 1954. Zastupnik u Zakonodavnom vijeću 1958–60. Gl. ministar u kolon. vladi 1960–61, nakon stjecanja neovisnosti premijer, te predsj. republike 1962–64. Nakon ujedinjenja sa Zanzibarom predsj. Tanzanije 1964–85. Uveo jednostranački režim. Jedan od osnivača Organizacije afr. jedinstva i predvodnik afr. zemalja u borbi protiv aparthejda. Sudjelovao u rušenju režima Idija Amina u Ugandi. Povukao se s dužnosti 1985. Prevodio W. Shakespearea na svahili. Djela: Sloboda i jedinstvo; Sloboda i socijalizam; Sloboda i razvoj.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: