Nymphenburg

Nymphenburg, dvorac
Nymphenburg, zap. predgrađe Münchena s barok. dvorcem, nekoć ljetnom rezidencijom bavarskih vladara. Građen od 1663. do 1728. po nacrtima A. Barellija, G. A. Viskardija i J. Effnera. Iza dvorca je veliki franc. park s dekorativnim skulpturama i nekoliko manjih objekata. God. 1741. ondje je sklopljen ugovor o diobi habsburške baštine između Karla Alberta i Španjolske. Uz dvorac je od 1761. Nymphenburška manufaktura porculana (čuvene mitol. i pastoralne figurice).