Njemački viteški red

Njemački viteški red (lat. Ordo teutonicus, njem. Deutscher Ritterorden ili Deutscher Orden), Teutonski red ili teutonci. Uz ivanovce i templare, treći viteški red, nastao za III. križarske vojne kod opsade Akona (Akkon) u Palestini 1189–90, kada su građani Bremena i Lübecka osnovali bratovštinu za njegu bolesnika i ranjenika. Za vrijeme meštra Hermana Salza 1198. postaju viteški red, koji sljedeće godine potvrđuje papa Inocent III. Zbog prodora Seldžuka u Siriju i Palestinu, red se povlači 1197. u Europu. Za vrijeme Andrije II. Arpadovića stječe velika dobra u Ugarskoj i Hrvatskoj, a od 1309. sjedište im je u Marienburgu u Pruskoj. Poprimaju ugl. nac. njem. značaj, imaju vlastitu državu i djeluju na širenju kršćanstva na Baltiku, u Poljskoj i ist. Europi. Meštar Albert Brandenburški prisvaja 1525. čitavu Prusku i pretvara je u protest. vojvodstvo. Odjeća: bijeli ogrtač s crnim križem. Ukinuo ih Napoleon 1809.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: